Kjell Andersson

KjellAnderssonKjell Andersson, f 1937 i Ystad. Utbildad vid konservatoriet i Malmö med examen 1962, dessförinnan jazzmusiker, alt- och barytonsaxofonist med Bo Bistedts orkester och med Ib Glindemans storband i Köpenhamn.

Kjell var anställd som repetitör och kapellmästare vid Malmö stadsteater från 1964 med uppehåll några år på 70-talet som frilans i Stockholm och anställd vid Uppsala stadsteater. Han har också uppmärksammats för sina samarbeten med bl. a. Cornelis Vreeswijk och Lars Forsell.

Komponerandet tog fart efter pensioneringen med ca 25 verk på listan och 2009 invaldes Kjell i Föreningen Svenska tonsättare. Samarbetet med Per Bäcker har pågått sedan 2006.

http://www.kjellanderssoncomposer.se

 

Kjell Andersson anno 1955
Kjell Andersson 1955